Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Na slajdzie nr 6 przesuń środkowy obraz na wierzch i obróć go o 1800.