Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Sprawdź pisownię w całej prezentacji. Usuń napotkane błędy.