Skip navigation

Zadanie 48

Zadanie 48

Na slajdzie nr 6 dodaj efekt cienia do tekstu będącego tytułem slajdu.

W stopce tylko tego slajdu umieść automatycznie aktualizującą się datę.