Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Na slajdzie nr 9 pomiędzy wiersze Francja i Holandia wstaw nowy wiersz.

Wpisz w nim: Grecja, 1,5, 2 oraz 2,5.