Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

W prawym, dolnym narożniku slajdu nr 8 umieść pole tekstowe.

W polu tekstowym wpisz: Zmieniony rozmiar obrazu.

Tekst będzie napisany czcionką Arial Black, koloru zielonego, podkreślony.