Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Dla całej prezentacji zastosuj dowolny efekt przejścia, przełączanie slajdów automatycznie po upływie np. 2 sek.