Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Otwórz plik Urząd miasta.pptx.

Zmień czcionkę tytułu slajdu nr 1 na Verdanę, pogrubioną, kursywę, wielkości 48 pkt.