Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

Zmień na wielkie litery pierwszy akapit dokumentu (Stosowanie dokumentu głównego ...).