Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Wstaw podział strony tak, aby akapit Ustawienia strony (Plik/ Ustawienia strony) znalazł się na nowej stronie.