Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Wyśrodkuj tabelę znajdującą się na końcu dokumentu Realizacja.odt.