Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

Włącz numerację (lista numerowana) dla pięciu akapitów ze słowem margines, widocznych od trzeciej linii drugiej strony.