Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Usuń tabulatory niestandardowe w trzech pierwszych liniach tekstu.