Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Zapisz dokument Konferencka.odt jako Konferencja.txt na Pulpicie w folderze Moduł_B3.

Zamknij wszystkie dokumenty.