Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Usuń obraz znajdujący się w nagłówku dokumentu Konferencja.odt.