Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Zmień powiększenie dokumentu na 88%.

 

Wskazówka:

Aby otworzyć okno Powiększanie i widok układu kliknij dwa razy liczbę wskazującą procent powiększenia.