Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Zapisz dokument Konferencja.odt jako szablon dokumentu tekstowego OpenDocument (.ott) Konferencja.ott na Pulpicie w folderze Moduł_B3.