Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

Plik tekstowy Projekt.odt zapisz w folderze Moduł_B3 jako Realizacja.odt.