Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

Zmień symbol listy wypunktowanej np. na punktory typu diament.