Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

W trzech liniach listy wypunktowanej zastosuj indeks górny dla zaznaczenia minut w czasie trwania konferencji.