Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

Otocz obraz podwójną ramką zielonego koloru.