Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Wyjustuj tekst w całym dokumencie.

 

Wskazówka:

Aby zaznaczyć cały dokument zastosuj skrót klawiaturowy Ctrl + A.