Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Na końcu dokumentu, w nowym akapicie wstaw tabulatory:

  • prawy - 2 cm,
  • lewy - 3 cm,
  • dziesiętny - 7 cm.

Wykorzystując znaki tabulacji wprowadź tekst:

Lp. Jan Nowak 120,50 zł.