Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

Zmień marginesy dokumentu:

  • lewy i prawy na 1,5 cm,
  • górny i dolny na 2 cm.