Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Otwórz dokument Konferencja.odt znajdujący się na Pulpicie w folderze Moduł_B3.

Skopiuj akapit rozpoczynający się słowami: Z radością zapraszam Was ..., wklej go na końcu dokumentu Realizacja.odt.

Zamknij dokument Realizacja.odt, zapisz wprowadzone zmiany.