Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Zmień opływanie tekstu tak, aby obraz był opływany ze wszystkich stron.

Przesuń obraz do prawego marginesu.