Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

Poniżej trzeciego wiersza tabeli (Microsoft Office) wstaw nowy wiersz.

W pierwszej kolumnie nowego wiersza wpisz PhotoFiltre, w trzeciej Darmowy.