Skip navigation

Zadanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Baza danych to:

Answers

Zbiór informacji zapisanych z zastosowaniem reguł ułatwiających ich wyszukanie.

Zbiór plików i folderów na przenośnym nośniku informacji.

Zbiór informacji opisujących sposoby korzystania z programów komputerowych.

Dowolny zbiór informacji zapisanych na trwałym nośniku.

Opinia zwrotna