Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

Otwórz tabelę Artykuły w widoku projektu.

Dla pola Nazwa artykułu zmień:

Rozmiar pola na 50,

Indeksowane: Tak (Duplikaty OK).

Zmień widok projektu tabeli na Widok arkusza danych. Ignoruj komunikat ostrzegający przed możliwością utraty danych.

Zamknij tabelę Artykuły.