Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z poniższych stwierdzeń trafnie określa strukturę bazy danych?

Answers

Plik, kwerenda, rekord, pole.

Formularz, tabela, rekord, pole

Plik, tabela, rekord, pole.

Raport, tabela, rekord pole.

Opinia zwrotna