Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Zmień widok podglądu wydruku raportu Artykułu na Widok projektu.

Przesuń pole Data sprzedaży na prawo od pola Cena sprzedaży.

Usunięcie "układu" ułatwia przesuwanie elementów raportu.