Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

Z prawej strony nagłówka raportu umieść etykietę z tekstem: Raport wykonał(a): (tu wpisz swoje inicjały).