Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

W stopce raportu Sprzedawcy umieść etykietę w której wpisz tekst:

Raport wykonał(a): (tu wpisz swoje inicjały).

Zamknij projekt raportu, zapisz wprowadzone zmiany.