Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Wykorzystując kreator formularzy utwórz formularz kolumnowy zawierający wszystkie pola tabeli Spedytorzy.

W Widoku formularza wprowadź nowy rekord wpisując:

  • Nazwa: Poczta.

Zamknij formularz.