Skip navigation

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Dostęp do danych lub uniemożliwienie dostępu dokonuje:

Answers

Użytkownik bazy danych.

Administrator bazy danych.

Projektant bazy danych.

Nikt nie ma możliwości blokady dostępu do bazy danych.

Opinia zwrotna