Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

W tabeli Sprzedawca dla rekordu numer 3 zmień wartość prowizji na 2,5.

Zamknij tabelę.