Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Korzystając z kreatora utwórz raport pobierający dane z tabeli Sprzedawcy - pola Imię i Nazwisko oraz z tabeli Artykuły - pole Liczba.

Przyjmij domyślne wyświetlanie danych i poziom grupowania raportu.

Raport pokaże średnią wartość pola Liczba, tylko podsumowanie.