Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Utwórz kwerendę pobierającą dane z tabeli Artykuły - pola: Nazwa artykułu, Cena sprzedaży oraz Liczba.

Kwerenda pokaże rekordy w których nazwa artykułu to wszelkiego typu drukarki lub telewizory, w cenie większej niż 500 zł oraz mniejszej niż 1 000 zł.

Pole Cena sprzedaży nie będzie widoczne po uruchomieniu kwerendy.

Sprawdź, czy kwerenda pokaże dwa pola z pięcioma rekordami.

Zamknij kwerendę, zapisz pod nazwą Drukarki.