Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Korzystając z kreatora formularzy utwórz formularz (arkusz danych), pobierający dane z tabeli Sprzedawcy - pola:

  • Imię,
  • Nazwisko,

oraz z tabeli Artykuły, zawierający pola:

  • Nazwa artykułu,
  • Data sprzedaży,
  • Cena sprzedaży,
  • Liczba.

Zamknij formularz.