Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz kwerendę Podsumowanie w Widoku projektu.

Usuń pole Imię.

Dla pola Nazwisko wprowadź kryterium pokazujące nazwiska rozpoczynające się literą H lub dalszą.

W polu Nazwa artykułu wpisz kryterium pokazujące artykuły o nazwie rozpoczynającej się literą m lub t.

Uruchom kwerendę. Sprawdź, czy kwerenda pokazuje 11 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz wprowadzone zmiany.