Skip navigation

Zadanie 23

Zadanie 23

Utwórz kwerendę pobierające dane z tabeli Sprzedawcy - pole: Nazwisko oraz tabeli Artykuły - pola: Nazwa artykułu, Data sprzedaży oraz Liczba.

Kwerenda pokaże artykuły sprzedane w 2014 r., w liczbie 3 lub większej.

Pole Liczba nie będzie widoczne po uruchomieniu kwerendy.

Sprawdź, czy kwerenda pokaże 5 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz pod nazwą Sprzedaż w 2014.