Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Wykorzystując formularz Sprzedawcy w rekordzie nr 3 zmień imię Remigiusz na Roman.

Zamknij formularz.