Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Utwórz kwerendę pobierająca dane z tabel:

  • Klienci - pole Nazwisko,
  • Artykuły - pola Nazwa artykułu oraz Liczba,
  • Sprzedawcy - pole Nazwisko.

Kwerenda pokaże artykuły zakupione w liczbie różnej od 1 oraz różnej od 3, przez sprzedawców, których nazwisko nie rozpoczyna się literą T.

Sprawdź, czy kwerenda pokazuje 14 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz pod nazwą Dane z trzech tabel.