Skip navigation

Zadanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Relacje pomiędzy tabelami stosuje się w celu:

Answers

Ujednolicenia sposobu wyświetlania danych w różnych tabelach tej samej bazy danych.

Ujednolicenia sposobu wyświetlania danych w różnych tabelach różnych baz danych powiązanych relacją.

Baza danych z tabelami niepowiązanymi relacjami jest tak samo funkcjonalna jak z relacjami.

Zmniejszenia ryzyka duplikacji (powtarzania) danych.

Opinia zwrotna