Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

 Otwórz plik bazy danych Sprzedaż.accdb.

Utwórz tabelę o nazwie Informacje o klientach.

Tabela zawierać będzie pola:

Nazwa pola

Typ danych

Rozmiar pola

 ID klienta

Liczba

Podwójna precyzja

 Numer telefonu

Tekst

20

 E-mail

Hiperłącze

 

Dla pola ID klienta wprowadź klucz podstawowy.