Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Utwórz kwerendę pobierającą dane z tabel Sprzedawcy - pole: Nazwisko oraz Artykuły - pola: Nazwa artykułu i Liczba.

Kwerenda pokaże artykuły sprzedane w liczbie 2 lub 4, posortowane rosnąco według pola Nazwa artykułu.

Uruchom kwerendę, sprawdź czy zobaczysz 18 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz pod nazwą 2 lub 4 artykuły.