Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik Koszty.xlsx znajdujący się na Pulpicie w folderze Moduł_B4.

Zapisz plik jako Wydatki.xlsx w folderze Moduł_B4.