Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Zmień czcionkę osi Y wykresu na pogrubioną, rozmiar 9.