Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

Usuń wykres znajdujący się w arkuszu Członkowie pliku Wydatki.xlsx.

Sformatuj zakres komórek B3:G7 jako waluta .