Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

W prawej części nagłówka arkusza Bilans umieść tekst: Zmiany wykonał(a): tu wpisz swoje inicjały.