Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

Formułę obliczającą sumę komórek w B15 wklej do komórek zakresu C15:F15.